Spust z Draškega roba, najprej v smeri juga ...
5 / 10