Mi trije smo se umerili proti Kotovemu sedlu, kamor smo si morali urezati smuńćino.
3 / 10