... nižje pa je sneg južen in treba je paziti na skrite apnenčaste mine.
10 / 10