trot, kaj me gledaš , a še nisi vidu svizca ?
10 / 10