če dobro pogledaš, samo kamen do kamna, Kamničani
2 / 4