Vzpeli smo se na Adama in Evo, pravzaprav samo na niĆŸjega Adama.
5 / 10