Duhomoren vzpon (in sestop) do razcepa Pl. Blato – Vogar si lahko olajšamo z organiziranim prevozom.
1 / 10