Spust proti Kuhinji. Potem snega kar naenkrat zmanjka.
5 / 6